Nacionalna tipologija školskih zgrada Srbije

Mesto i Godina Izdanja:

Beograd, 2018.

Izdavač:

GIZ - Deutsche Gesellschaft fur internationale Zusammenarbeit

ISBN / ISSN:

978-86-80390-29-1

Ova monografija bliže analizira tipološke karakteristike školskih zgrada u Srbiji, kao i konkretne mogućnosti njihovog energetskog unapređenja. Popisom koji je obuhvatio značajan uzorak školskih zgrada, kreiranjem baze podataka i potonjom analizom formirana je tipologija na osnovu ustanovljene matrice kojom su definisana četiri karakteristična perioda izgradnje, odnosno, tri tipične veličine školskih zgrada. Prikupljeni podaci omogućili su detaljnu analizu građevinskog fonda školskih zgrada u Srbiji u odnosu na relevantne parametre definisane anketnim upitnikom, na osnovu čega su ustanovljeni karakteristični tipovi i odabrani reprezentni modeli realnih objekata nad kojima su ispitivane mogućnosti i dometi predviđenih setova unapređenja. Mnoštvo prikupljenih setova podataka je u knjizi pažljivo analizirano i pregledno prikazano, tako da čitalac može lako da stekne sliku o kvalitetu postojećih školskih zgrada, te da razume karakter predloženih mera unapređenja i postignute uštede na nivou pojedinačnih oblasti delovanja, kao i njihovog međusobnog kombinovanja. Posebno bi trebalo istaći da je način na koji je iskazan obim postignutih ušteda usklađen sa aktuelnom praksom izražavanja potrošene energije, uključujući i pitanje emisije ugljen dioksida.

Izvod iz recenzije prof. Dr Ane Radivojevic

Publikacije o odabranoj temi

Tipologija fiskulturnih sala školskih zgrada Srbije

Tipologija fiskulturnih sala školskih zgrada Srbije

Primena obnovljivih izvora energije na zgradama škola, fiskulturnih sala i predškolskih ustanova

Primena obnovljivih izvora energije na zgradama škola, fiskulturnih sala i predškolskih ustanova

Nacionalna tipologija zgrada predškolskih ustanova Srbije

Nacionalna tipologija zgrada predškolskih ustanova Srbije

Nacionalna tipologija školskih zgrada Srbije

Nacionalna tipologija školskih zgrada Srbije

Zgrade školskih i predškolskih ustanova – metodološki okvir formiranja tipologije i poboljšanja energetske efikasnosti

Zgrade školskih i predškolskih ustanova – metodološki okvir formiranja tipologije i poboljšanja energetske efikasnosti

Tipologija stambenih zgrada u Srbiji i modelovanje njihove transformacije ka niskoj emisiji - izdanje na engleskom jeziku

Tipologija stambenih zgrada u Srbiji i modelovanje njihove transformacije ka niskoj emisiji - izdanje na engleskom jeziku

Tipologija stambenih zgrada u Srbiji i modelovanje njihove transformacije ka niskoj emisiji - izdanje na srpskom jeziku

Tipologija stambenih zgrada u Srbiji i modelovanje njihove transformacije ka niskoj emisiji - izdanje na srpskom jeziku

Energetska optimizacija zgrada u kontekstu održive arhitekture – faza 1: Analiza strukture građevinskog fonda

Energetska optimizacija zgrada u kontekstu održive arhitekture – faza 1: Analiza strukture građevinskog fonda

Energetska optimizacija zgrada u kontekstu održive arhitekture – faza 2: Mogućnosti unapređenja energetskih karakteristika građevinskog fonda

Energetska optimizacija zgrada u kontekstu održive arhitekture – faza 2: Mogućnosti unapređenja energetskih karakteristika građevinskog fonda

Nacionalna tipologija stambenih zgrada Srbije građenih od 2013.

Nacionalna tipologija stambenih zgrada Srbije građenih od 2013.

Sačuvaj energiju

Sačuvaj energiju

Videti energiju

Videti energiju

Atlas porodičnih kuća Srbije

Atlas porodičnih kuća Srbije

Atlas višeporodičnih zgrada Srbije

Atlas višeporodičnih zgrada Srbije

Nacionalna tipologija stambenih zgrada Srbije

Nacionalna tipologija stambenih zgrada Srbije

Da biste preuzeli publikaciju, molimo Vas da unesete svoje podatke

Preuzimanje i upotreba ovog sadržaja podležu uslovima Zakona o autorskim i srodnim pravima Republike Srbije

Preuzmite