PRAVILA I USLOVI KORIŠĆENJA SAJTA

Hvala što ste posetili veb-sajt Centra za energetsku efikasnost Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (u daljem tekstu: veb-sajt). Vaš pristup, kao i korišćenje veb-sajta podleže dole navedenim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem veb-sajta, prihvatate bez ograničenja ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja bez ograničenja, molimo Vas da napustite veb-sajt.

 

Vlasništvo sadržaja

 

Veb-sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na ovom veb-sajtu (u daljem tekstu: sadržaj), vlasništvo su Centra za energetsku efikasnost, ili su na veb-sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava.

 

Vaša upotreba veb-sajta

 

Sadržaj veb-sajta može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene na veb-sajtu se mogu napraviti u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. Međutim, Centar za energetsku efikasnost se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovom veb-sajtu. Takođe, Centar za energetsku efikasnost ne garantuje da će veb-sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je veb-sajt kompatibilan sa Vašim hardverom ili softverom.

 

Izuzeće od odgovornosti

 

Veb-sajt koristite na sopstveni rizik. Centar za energetsku efikasnost nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem veb-sajta ili njegovog sadržaja.

 

Linkovi sa veb-sajtovima trećih lica

 

Veb-sajt može sadržati linkove drugih veb-sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije Centar za energetsku efikasnost. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija. Centar za energetsku efikasnost ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. Centar za energetsku efikasnost ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim veb-sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim veb-sajtovima preko linka na našem veb-sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti Centra za energetsku efikasnost.

 

Sadržaj dostupan na ovom veb-sajtu

 

Prava intelektualne svojine i ostala prava na bilo koji sadržaj koji je dostupan za preuzimanje sa veb-sajta, pripadaju Centru za energetsku efikasnost, osim ako drugačije nije izričito određeno. Vaša upotreba sadržaja podleže uslovima Zakona o autorskim i srodnim pravima Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 104/09, 99/11, 119/12 i 29/16 – odluka US). Nemojte preuzimati niti koristiti sadržaj ako se ne slažete sa ovim odredbama. Kada preuzimate ili koristite sadržaj sa veb-sajta, to činite na sopstveni rizik.

 

Izmena uslova korišćenja

 

Centar za energetsku efikasnost može u svakom trenutku izmeniti ove uslove korišćenja tako što će ažurirati ovaj tekst. Vi ćete automatski biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama, te bi iz tog razloga trebalo da periodično posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutno važećim uslovima korišćenja.

 

POLITIKA PRIVATNOSTI

 

Centar za energetsku efikasnost čuva privatnost svih posetilaca ovog veb-sajta i štiti lične podatke posetilaca veb-sajta. Molimo Vas da pažljivo pročitate Politiku privatnosti koja sledi kako biste razumeli kako koristimo i štitimo informacije koje nam pružate.

 

Informacije koje dobijamo od Vas

 

U načelu možete posetiti ovaj veb-sajt bez otkrivanja bilo kakve informacije o sebi. Naš server registruje imena domena, a ne e-mail adrese posetilaca veb-sajta. Na pojedinim delovima ovog veb-sajta tražimo lične informacije o Vama kako bismo vam omogućili ostvarivanje određenih prava, kao što je pružanje izvesnih informacija koje zatražite. Ovo činimo putem upotrebe online formulara i svaki put kada nam pošaljete svoje detalje e-mailom. Informacije koje dobijemo od Vas mogu uključivati Vaše ime i prezime, adresu, brojeve telefona ili e-mail adresu. Od Vas nikada nećemo tražiti dodatne informacije koje nisu neophodne da biste dobili uslugu koju ste zatražili.

 

Upotreba sakupljenih informacija

 

Informacije o imenima domena do kojih dođemo ne koristimo kako bismo Vas lično identifikovali, već da bi na osnovu tih i drugih informacija izmerili broj poseta veb-sajtu, prosečno vreme provedeno na veb-sajtu, pregledane stranice itd. Ove informacije ćemo koristiti isključivo da bismo izmerili frekvenciju posećivanja našeg veb-sajta i unapredili njegov sadržaj. U slučaju kada od Vas zatražimo druge lične informacije, kao što su Vaše ime i e-mail adresa, tražićemo Vaš pristanak (npr. upotrebom online formulara ili putem e-maila), obavestiti Vas o procesu prikupljanja informacija i o tome kako ćemo ih upotrebiti. Informacije koje nam Vi date ili do kojih dođemo putem ovog veb-sajta, koristićemo isključivo za odgovaranje na Vaša pitanja i/ili za pružanje i poboljšanje naših usluga.

 

Otkrivanje informacija

 

Informacije koje nam date čuvaju se na našem serveru, a mogu im pristupiti naši saradnici, državni organi i lica koja angažujemo da obrađuju podatke u naše ime u svrhe navedene u ovoj politici ili druge svrhe za koje ste Vi dali odobrenje. Takođe, možemo preneti informacije o upotrebi našeg veb-sajta trećim licima, ali to neće uključivati informacije na osnovu kojih Vi možete biti identifikovani. Osim ako to zakon ne nalaže, nećemo ni na koji način učiniti dostupnim niti distribuirati informacije o Vama koje nam pružite, bez Vašeg prethodnog odobrenja.

 

Drugi veb-sajtovi

 

Naš veb-sajt može sadržati linkove za druge veb-sajtove koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj Politici privatnosti. Ukoliko pristupite drugim veb-sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih veb-sajtova mogu tražiti informacije od Vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti koje se mogu razlikovati od naše.

Da biste preuzeli publikaciju, molimo Vas da unesete svoje podatke

Preuzimanje i upotreba ovog sadržaja podležu uslovima Zakona o autorskim i srodnim pravima Republike Srbije

Preuzmite