Episcope

Period implementacije projekta: 2013-2016.

EPISCOPE projekat razvijen je kao nastavak TABULA projekta, sa temom procene dugoročnog efekta obnove zgrada, kroz scenarije do 2020, 2030 i 2050. godine. Takođe, razvijene nacionalne tipologije su se kroz pilot projekte u zemljama učesnicama transformisale i prilagođavale primeni na regionalnom i lokalnom nivou. Srbija je razvila metodologiju za kreiranje lokalnih tipologija zgrada, i sprovela je kroz pilot projekat Vršca. Lokalne tipologije izrađene su u sklopu izrade pilot lokalnih planova energetske efikasnosti (LEEAP) za 5 opština u Srbiji i dostupne su na ovom linku

Više detalja na ovom linku

 

Da biste preuzeli publikaciju, molimo Vas da unesete svoje podatke

Preuzimanje i upotreba ovog sadržaja podležu uslovima Zakona o autorskim i srodnim pravima Republike Srbije

Preuzmite