TR36034

Nacionalni istraživački projekat TR36034: Istraživanje i sistematizacija stambene izgradnje u Srbiji u kontekstu globalizacije i evropskih integracija u cilju unapređenja kvaliteta i standarda stanovanja

Projekat je finansiran od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, u oblasti Saobraćaj, urbanizam i građevinarstvo i spada u teorijske projekte. Na projektu radi veliki broj istraživača sa Arhitektonskog fakulteta Uniiverziteta u Beogradu, kao i Građevinsko-Arhitektonskog fakulteta u Nišu, a participant istraživanja je Urbanistički zavod Beograda. Istraživanje se bavi analizom i sistematizacijom postojećeg stambenog fonda Srbije, kao i sagledavanjem savremenog trenutka sa različitih teorijskih aspekata u cilju ispitivanja savremenih tendencija i razvojnih potencijala stanovanja. Cilj je povezivanje stambene izgradnje sa teorijskim sistematizacijama i smernica Evropskih obrazaca koje su se u dosadašnjoj praksi potvrdile kao izuzetno korisne. Težište istraživanja je preispitivanje primenljivosti dominantnih koncepata stambenog prostora nastalih na temeljima dvadesetovekovnih paradigmi sa uslovima savremenog grada, potrebama održivosti, energetske efikasnosti i divergentnim savremenim potrebama korisnika. Savremeni modeli života zahtevaju nove obrasce stanovanja, te je potrebno preispitati postojeće i utvrditi nov stuktuiran prostorni, tehnološki i društveni okvir za razvoj savremenih oblika stanovanja prilagođenih urbanitetu 21. veka. Težnja je da se uspostavi kontinuitet teorijske analize stanovanja u Srbiji na osnovu onoga što je već istraženo u prošlosti i onoga što je izgrađeno u sadašnjosti. 

 

Da biste preuzeli publikaciju, molimo Vas da unesete svoje podatke

Preuzimanje i upotreba ovog sadržaja podležu uslovima Zakona o autorskim i srodnim pravima Republike Srbije

Preuzmite