SAZNAJTE

Saznajte više o dosadašnjim dostignućima publikovanim u nizu naučnih monografija, naučnih radova, priručnika i brošura

UPOZNAJTE SE

Upoznajte se sa dosadašnjim projektnim iskustvima u oblasti energetske efikasnosti u zgradarstvu

OTKRIJTE

Otkrijte na jednom mestu paletu konsultantskih usluga i dostupnu stručnu ekspertizu

RAZMENITE

Razmenite ideje i postavite pitanja stručnjacima u oblasti energetske efikasnosti u zgradarstvu

Najnovije vesti

Finansiranje energetske efikasnosti u javnim zgradama

28.9.2018.

Finansiranje energetske efikasnosti u javnim zgradama

Održana finalna konferencija projekta EmBuild

7.6.2018.

Održana finalna konferencija projekta EmBuild

Predstavnici EmBuild projekta posetili grad Šabac

29.3.2018.

Predstavnici EmBuild projekta posetili grad Šabac

Dobrodošli u Centar za energetsku efikasnost

U decembru 2017, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu i Stalna konferencija opština i opština, uz podršku GIZ, potpisali su Memorandum o saradnji, kao i Koncept platforme znanja za energetsku efikasnost. Platforma znanja za energetsku efikasnost je zamišljena kao klaster postojećeg znanja o energetskoj efikasnosti u zgradama, sa ciljem pružanja informacija i savetovanja, podsticanja umrežavanja, razmene znanja i iskustava, kao i sa ciljem unapređenja kapaciteta jedinica lokalne samouprave u Srbiji.

 

Platformu znanja za energetsku efikasnost čine dve njene komponente:

1. Internet platforma
Internet platforma donosi bolju vidljivost, pristupačnost znanju i doprinosi održivosti ove međuinstitucionalne saradnje. Platforma između ostalog služi i povezivanju internet stranice SKGO sa sajtom Fakulteta, uz korisne veze ka drugim izvorima znanja i relevantnog iskustva u oblasti energetske efikasnosti.

2. Razvoj kapaciteta i razmena iskustava
Redovni javni skupovi (okrugli stolovi, radionice, konferencije i dr) okupiće članove i članice Mreže za energetsku efikasnost čime će se doprineti stavljanju na dnevni red tema vezanih za energetsku efikasnost u javnim zgradama i sistem energetskog menadžmenta. Očekuje se da će skupovi na kojima se sprovode edukativni ciljevi i razmena iskustava doprineti i boljem iskorišćenju raspoloživih sredstava za energetsku efikasnost, kao i omogućiti jedinicama lokalne samouprave da pripreme kvalitetne predloge projekata iz ove oblasti.

Najnovije publikacije

Nacionalna tipologija škola Srbije - Softver za kalkulaciju podataka

Nacionalna tipologija škola Srbije - Softver za kalkulaciju podataka

pogledaj detalje
Zgrade školskih i predškolskih ustanova – metodološki okvir formiranja tipologije i poboljšanja energetske efikasnosti

Zgrade školskih i predškolskih ustanova – metodološki okvir formiranja tipologije i poboljšanja energetske efikasnosti

pogledaj detalje
Nacionalna tipologija školskih zgrada Srbije

Nacionalna tipologija školskih zgrada Srbije

pogledaj detalje

Partneri

Da biste preuzeli publikaciju, molimo Vas da unesete svoje podatke

Preuzimanje i upotreba ovog sadržaja podležu uslovima Zakona o autorskim i srodnim pravima Republike Srbije

Preuzmite