SLED

Podrška razvoju sa niskim emisijama u Jugoistočnoj Evropi (SLED)

SLED projekat rađen je u saradnji sa REC-om (Regional Environmental Center) a podržan je od strane Austrijske razvojne agencije (Austrian Development Agency - ADA). Cilj projekta je da prikaže analizu politika donosilaca odluka u vezi sa planiranjem razvoja sa niskim emisijama, efikasnim investicijama u oblasti sektora proizvodnje struje, te merama, koje se odnose na krajnjeg korisnika. Modeli i scenariji razvoja baziranog na niskim emisijama su izrađeni kroz stalni konsultativni proces između REC eksperata i zvaničnih institucija Republike Srbije.

Više detalja na ovom linku

Da biste preuzeli publikaciju, molimo Vas da unesete svoje podatke

Preuzimanje i upotreba ovog sadržaja podležu uslovima Zakona o autorskim i srodnim pravima Republike Srbije

Preuzmite