Strategije obnove javnih zgrada - EmBuild projekat

Autor(i):

Grupa autora

Mesto i Godina Izdanja:

EU, 2019.

Izdavač:

Horizon 2020 Program Evropske unije za istraživanje i inovacije prema Sporazumu o grantu br. 95169

ISBN / ISSN:

Tim koji je radio na projektu EmBuild ispred Univerziteta u Beogradu, u saradnji sa timovima lokalnih samouprava, a sledeći opšte smernice i strukturu projekta EmBuild, izradio je tri uzorne strategije obnove javnih zgrada, za lokalne samouprave različitog karaktera:
- lokalna samouprava u sistemu energetskog menadžmenta (opština Vrbas),
- lokalna samouprava koja nije u sistemu energetskog menadžmenta (opština Lajkovac) i
- lokalna samouprava predstavnik gradskih opština (opština Sopot, grad Beograd).
Cilj izrade strategija je preliminarno sagledavanje strukture fonda javnih zgrada na nivou lokalnih samouprava, procena njegovih energetskih performansi, prioritizacija objekata koje treba obnoviti i kreiranje realističnih scenarija obnove sa procenama ušteda koje se mogu ostvariti. Uz sve navedeno, strategije nude smernice u pogledu dostupnih alata, kako onih razvijanih u sklopu projekta EmBuild, tako i u sklopu drugih projekata, bez kojih proces analize strukture i karakteristika građevinskog fonda, mogućnosti ušteda energije i pristupa strateškom planiranju aktivnostima obnove ne bi bio moguć.

Publikacije o odabranoj temi

Energetska efikasnost javnih objekata - postojeće stanje i mogućnosti unapređenja

Energetska efikasnost javnih objekata - postojeće stanje i mogućnosti unapređenja

Strategije obnove javnih zgrada - EmBuild projekat

Strategije obnove javnih zgrada - EmBuild projekat

Nacionalna tipologija škola Srbije - Softver za kalkulaciju podataka

Nacionalna tipologija škola Srbije - Softver za kalkulaciju podataka

Katalog mera niskih troškova i mera bez ulaganja

Katalog mera niskih troškova i mera bez ulaganja

Priručnik za energetske preglede stambenih zgrada

Priručnik za energetske preglede stambenih zgrada

TABULA međunarodna konferencija - izdanje na engleskom jeziku

TABULA međunarodna konferencija - izdanje na engleskom jeziku

Tipologija stambenih zgrada Srbije – Softver za kalkulaciju podataka

Tipologija stambenih zgrada Srbije – Softver za kalkulaciju podataka

Nacionalne brošure - Nacionalna tipologija stambenih zgrada Srbije

Nacionalne brošure - Nacionalna tipologija stambenih zgrada Srbije

TABULA međunarodna konferencija - izdanje na srpskom jeziku

TABULA međunarodna konferencija - izdanje na srpskom jeziku

OTKRITI ENERGIJU - Određivanje energetskog razreda tipičnih objekata gradova Srbije

OTKRITI ENERGIJU - Određivanje energetskog razreda tipičnih objekata gradova Srbije

Priručnik za izradu Lokalnog akcionog plana za unapređenje energetske efikasnosti u stambenom sektoru (LAPEE)

Priručnik za izradu Lokalnog akcionog plana za unapređenje energetske efikasnosti u stambenom sektoru (LAPEE)

Priručnik za energetsku sertifikaciju zgrada

Priručnik za energetsku sertifikaciju zgrada

Da biste preuzeli publikaciju, molimo Vas da unesete svoje podatke

Preuzimanje i upotreba ovog sadržaja podležu uslovima Zakona o autorskim i srodnim pravima Republike Srbije

Preuzmite